Het bestuur
Ons enthousiaste bestuur  bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter: Frans Touw
Penningmeester:  Willem Roelands
Secretais: Fred Quik
Secretaris 2 : Piet Jansen
Facilitaire Ondersteuning: Hans Boschman
Muziek: Mart Baartmans